Vahinkokartoitus

Erilaiset vesi-, kosteus- ja palovahingot aiheuttavat pahimmillaan paljon tuhoa ja haittaa. Kosteuden aiheuttamat vahingot voivat olla joko akuutteja tai piileviä, jolloin ne ovat jo ehtineet aiheuttaa esimerkiksi homevaurioita ennen kuin vahinko huomataan.

Vesivahingot on hyvä korjata mahdollisimman nopeasti. Toteutamme vesivahinkokartoitukset ja -tarkastukset huolella ja luotettavasti.

Vesivahingon kuivaustyöt

Vesivahinkojen kuivauksessa käytetään koneellisia kuivaimia, jotka puhaltavat kuivattua ilmaa. Ilmasta kerätään kosteus, joka johdetaan höyrynä ulos poistoputken avulla venttiilin kautta. Näin tilassa olevat rakenteet kuivuvat. Kuivaustyö kestää yleensä 2-6 viikkoa ja kuivausta suoritetaan vuorokauden ympäri. Rakennekuivauksen yhteydessä suoritamme tarvittaessa myös kuivattavan rakenteen desinfioinnin ja käsittelyn homeenestoaineilla. Tämän jälkeen rakennamme rakenteet uudelleen.

Toteutamme kaiken kattavasti vesivahinkotarkastuksen, kuivauspalvelun, desinfioinnin sekä uudelleenkorjaustyöt.